Bộ bàn đá + chậu + gương 5054

1.900.000 

Mã sản phẩm: TPS03505401
Bộ sản phẩm bao gồm: Bàn đá, chậu(lavabo), gương