Bộ bàn đá + chậu + gương 5057

1.800.000 

Mã sản phẩm: TPS03505701
Bộ sản phẩm bao gồm: Bàn đá, chậu(lavabo), gương