Bộ bàn đá + chậu + gương 5060

2.250.000 

Mã sản phẩm: TPS03506001
Bộ sản phẩm bao gồm: Bàn đá, chậu(lavabo), gương