Bộ bàn đá + chậu + gương 5061

2.250.000 

Mã sản phẩm: TPS03506101
Bộ sản phẩm bao gồm: Bàn đá, chậu(lavabo), gương