Bộ bàn đá + chậu + gương 5062

2.300.000 

Mã sản phẩm: TPS03506201
Bộ sản phẩm bao gồm: Bàn đá, chậu(lavabo), gương