Bộ bàn đá [trắng]

2.420.000 

Mã sản phẩm: KYS01900301
– Mặt đá tự nhiên [màu trắng Ý]
– Kích thước: 420 x 600 mm