Bộ bàn gỗ

2.565.000 

Mã sản phẩm: KYS01900501
– Kích thước: 450 x 800 mm