Bộ chậu + tủ 69700

5.500.000 

Mã sản phẩm: VAG10697001
– Kích thước chậu: 610 x 460 x 180 mm
– Kích thước tủ: 525 x 420 x 400 mm