Bộ chậu + tủ gương 10001

10.500.000 

Mã sản phẩm: TPS11100011
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương