Bộ chậu + tủ gương 11

2.700.000 

Mã sản phẩm: TPS11001101
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương