Bộ chậu + tủ gương 1162

8.500.000 

Mã sản phẩm: TPS11116201
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương