Bộ chậu + tủ gương 1176

6.500.000 

Mã sản phẩm: TPS11117601
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương