Bộ chậu + tủ gương 12

2.350.000 

Mã sản phẩm: TPS11001201
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương