Bộ chậu + tủ gương 13

2.350.000 

Mã sản phẩm: TPS11001301
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương