Bộ chậu + tủ gương 2160

2.150.000 

Mã sản phẩm: TPS11216001
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương