Bộ chậu + tủ gương 2240

2.050.000 

Mã sản phẩm: TPS11224001
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương