Bộ chậu + tủ gương 2250

2.150.000 

Mã sản phẩm: TPS11225001
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương