Bộ chậu + tủ gương 2260

2.200.000 

Mã sản phẩm: TPS11226001
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương