Bộ chậu + tủ gương 6002

8.900.000 

Mã sản phẩm: TPS11600201
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương