Bộ chậu + tủ gương 8001

9.900.000 

Mã sản phẩm: TPS11800101
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương