Bộ chậu + tủ gương 8002

9.900.000 

Mã sản phẩm: TPS11800201
Bộ sản phẩm bao gồm: Tủ, chậu(lavabo), gương