Chậu 21140 65×36.5×14 cm

3.100.000 

Mã sản phẩm: VAG09211401
– Kích thước: 650 x 365 x 140 mm