Chậu 22320 50.5x45x13.6 cm

1.560.000 

Mã sản phẩm: VAG09223201
– Kích thước: 505 x 450 x 136 mm