Chậu 22680 80x50x6 cm

4.200.000 

Mã sản phẩm: VAG09226801
– Kích thước: 800 x 500 x 60 mm