Chậu 22690 83x50x20.5 cm

4.500.000 

Mã sản phẩm: VAG09226901
– Kích thước: 830 x 500 x 205 mm