Chậu 22700 61x46x18 cm

3.100.000 

Mã sản phẩm: VAG09227001
– Kích thước: 610 x 460 x 180 mm