Chậu 23320 42x42x8 cm

1.800.000 

Mã sản phẩm: VAG09233201
– Kích thước: 420 x 420 x 80 mm