Chậu 23321 57.55×38.8×13.2 cm

1.500.000 

Mã sản phẩm: VAG09233211
– Kích thước: 575.5 x 388 x 132 mm