Chậu 23350 57×38.5×15.2 cm

1.650.000 

Mã sản phẩm: VAG09233501
– Kích thước: 570 x 385 x 152 mm