Chậu 40 ø41×14 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01004002
– Trọng lượng: khoảng 8 kg / cái
– Kích thước ø410 x 140 mm