Chậu 41 ø41×14 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01004102
– Trọng lượng: khoảng 18 kg / cái
– Kích thước ø410 x 140 mm