Chậu 42 43x43x14 cm

2.000.000 

Mã sản phẩm: ESC01004202
– Trọng lượng: khoảng 18 kg / cái
– Kích thước 430 x 430 x 140 mm