Chậu 42 43x43x14 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01004201
– Trọng lượng: khoảng 47 kg / cái
– Kích thước 430 x 430 x 140 mm