Chậu 48 41x52x16 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01004801
– Trọng lượng: khoảng 26 kg / cái
– Kích thước 410 x 520 x 160 mm