Chậu 52 43x43x14 cm

2.650.000 

Mã sản phẩm: ESC01005201
– Trọng lượng: khoảng 47 kg / cái
– Kích thước 430 x 430 x 140 mm