Chậu 55 58x38x10.5 cm

3.150.000 

Mã sản phẩm: ESC01005501
– Trọng lượng: khoảng 26 kg / cái
– Kích thước 580 x 380 x 105 mm