Chậu 56 58x38x10.5 cm

1.850.000 

Mã sản phẩm: ESC01005601
– Trọng lượng: khoảng 26 kg / cái
– Kích thước 580 x 380 x 105 mm