Chậu 57 58x38x10.5 cm

2.000.000 

Mã sản phẩm: ESC01005702
– Trọng lượng: khoảng 26 kg / cái
– Kích thước 580 x 380 x 105 mm