Chậu 57 60×35.5×11.5 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01005701
– Trọng lượng: khoảng 25 kg / cái
– Kích thước 605 x 355 x 115 mm