Chậu 60.5×35.5×12 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01000001
– Trọng lượng: khoảng 32 kg / cái
– Kích thước 605 x 355 x 120 mm