Chậu 60x40x12 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01000004
– Trọng lượng: khoảng 32 kg / cái
– Kích thước 600 x 400 x 120 mm