Chậu 65 41x52x16 cm

3.000.000 

Mã sản phẩm: ESC01006501
– Trọng lượng: khoảng 26 kg / cái
– Kích thước 410 x 520 x 160 mm