Chậu 71 ø41×14 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01007101
– Trọng lượng: khoảng 18 kg / cái
– Kích thước ø410 x 140 mm