Chậu 72 ø41×14 cm

Liên hệ

Mã sản phẩm: ESC01007202
– Trọng lượng: khoảng 32 kg / cái
– Kích thước ø410 x 140 mm