Chậu LB10 39x39x13.5 cm

1.350.000 

Mã sản phẩm:
Kích thước 410 x 410 x 155 mm
Màu sắc: Chậu (Lavabo) trắng