Chậu LB20 41x41x14 cm

3.200.000 

Mã sản phẩm: TPS03002001
Kích thước 410 x 410 x 140 mm
Màu sắc: Chậu (Lavabo) màu đồng