Chậu LB28 48x45x36 cm

1.500.000 

Mã sản phẩm: TPS03002801
Kích thước 480 x 450 x 360 mm
Màu sắc: Chậu (Lavabo) màu trắng