Chậu LB29 57×36.5×39 cm

2.750.000 

Mã sản phẩm: TPS03002901
Kích thước 570 x 365 x 390 mm
Màu sắc: Chậu (Lavabo) màu trắng