Chậu LD4 48x37x13 cm

1.050.000 

Mã sản phẩm: TPS03000401
Kích thước 455 x 325 x 145 mm
Màu sắc: Chậu (Lavabo) trắng