Chậu LB5 60x35x11 cm

1.400.000 

Mã sản phẩm: TPS03000501
Kích thước 600 x 350 x 110 mm
Màu sắc: Chậu (Lavabo) trắng